Op zoek naar sociale lening?

sociale lening
Minister Homans past voorwaarden voor sociale leningen verder aan Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA.
Door Liesbeth Homans op 26 februari 2015 over deze onderwerpen Armoede Een huis kopen. Sinds dit jaar kan je enkel nog een sociale lening krijgen voor de aankoop of renovatie van een bestaande woning. Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans wil nu ook de referteperiode bijsturen Momenteel kijken we naar het inkomen van drie jaar geleden om te bepalen of je voor een sociale lening in aanmerking komt. Ik wil dat laten afhangen van het inkomen op het ogenblik van de aanvraag. De Vlaamse overheid wil dat ook de meer kwetsbare gezinnen in onze samenleving eigenaar kunnen worden van een woning en moedigt dat ook maximaal aan.
sociale leningen Lennik.
telefoon 02 / 673 33 00. fax 02 / 675 42 41. Vlaamse Woonlening / VMSW. De Vlaamse Woonlening of de sociale lening bij de VMSW. FRGE lening voor energiebesparende maatregelen. Wilt u er deze winter ook warm inzitten? Geniet dan nu van een goedkope lening om uw energiebesparende maatregelen te financieren. In samenwerking met uw gemeente en 3Wplus kunt u via de overheid een lening verkrijgen van maximum 10.000 aan een rentevoet van 2% terug te betalen over een periode van maximum 5 jaar. Deze lening kan o.a. gebruikt worden voor het plaatsen van alle soorten isolatie hoogrendementsglas warmtepomp of zonneboiler of voor het vervangen van uw bestaande stookketel door een hoogrendementskachel.
Home Indomi.
Een sociale lening maakte. Nu verbouw ik trots mijn. Na mijn scheiding kon ik dankzij de sociale lening. een nieuwe thuis creëren. een appartement werd plots haalbaar. Dat was toch al een zorg minder. Mijn vrouw blijft thuis om voor de kindjes te zorgen. We hebben dus maar één inkomen. konden we een sociale lening afsluiten. gunnen we onze bengels een warme thuis. Een eigen stek iedereen droomt ervan. Maar een woning bouwen kopen of renoveren kost handenvol geld. Daarvoor moet u meestal gaan lenen.
Sociale lening Gemeente Koksijde.
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW. De VMSW staat in voor de bouw van sociale woningen met de bedoeling om deze te verkopen of te verhuren aan gezinnen met een bescheiden inkomen. Zij kent ook goedkope sociale leningen toe aan de gezinnen die een sociale woning wensen aan te kopen of die hun eigen woning wensen te kopen te bouwen of te renoveren. Wil je weten of jij in aanmerking komt? Neem een kijkje op www.vmsw.be. Leningen van het Vlaams Woningfonds. Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten toe aan gezinnen en alleenstaanden met een begrensd inkomen voor.
Budget voor sociale leningen met 200 miljoen omhoog Gazet van Antwerpen.
Wie een woning wenst aan te kopen of te renoveren en tegelijkertijd voldoet aan een aantal voorwaarden bijvoorbeeld rond inkomen waarde van de woning etc. kan in aanmerking komen voor een sociale lening aan een goedkoper tarief dan wat op de private markt gehanteerd wordt. Dergelijke leningen worden aangeboden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW het Vlaams Woningfonds en erkende kredietmaatschappijen. Vorig jaar was een topjaar met 3.895 sociale leningen die verstrekt werden door de VMSW 3.747 door het Vlaams Woningfonds en 921 door erkende kredietmaatschappijen. Maar het is een terugkerend probleem dat de voorziene kredieten voor de sociale leningen tijdens het jaar al volledig opgebruikt zijn. Daardoor vallen gezinnen die een sociale lening willen uit de boot zegt Taeldeman.
Sociale lening wordt om de 2 jaar herzien LegalWorld Jura Wolters Kluwer.
Op 1 juni wijzigden zowel de referentierentevoet als de referentiedatum voor de sociale leningen. Bovendien worden recent afgesloten leningen om de 2 jaar herzien en wordt er pas later overgeschakeld op een herziening om de 5 jaar. De referentiedatum is de datum waarop de rentevoet van de lening wordt vastgesteld. Tot nu bestonden er 2 referentiedata één datum die van tel was bij het aangaan van de lening en één datum die bepalend was voor de 5-jaarlijkse herziening van de rentevoet. Bij besluit van 23 mei 2014 voegt de Vlaamse regering daar nog een derde referentiedatum aan toe.
Info Sociaal Woon Krediet.
mogelijkheid tot vermindering van het ereloon van de notaris voor de aankoopakte met 250. fiscale voordelen verbonden aan de betaalde interesten kapitaalsaflossingen en verzekeringspremie. eventuele bouw en renovatiepremies zijn cumuleerbaar met een sociale lening. gratis verzekering gewaarborgd wonen. vrije keuze van verzekeringen. de woning huis of appartement moet bescheiden zijn. ofwel de maximale geschatte waarde niet overtreffen vermeld op de pagina maximale waarde. ofwel gebouwd en verkocht door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen. het moet gaan om de enige woning van de leners. de lener mag dus nog geen andere woning bezitten noch in volle eigendom noch volledig in vruchtgebruik. de leners moeten de volle eigendom bezitten van de woning waarvoor geleend wordt.
Kandidaat ontlener.
Het is eerst een vooral uitermate belangrijk dat u controleert of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet die op dit ogenblik van toepassing zijn. U kan deze onder aan deze pagina consulteren. Indien u aan de wettelijke voorwaarden voldoet dan kan u voor nadere informatie en prospectus contact opnemen met onze maatschappij die bevoegd is voor de streek van Brugge. Vivendo Magdalenastraat 20 bus 1 te 8200 Sint-Andries. telefoonnummer 050/44 61 10. faxnummer 050/44 61 11.
Sokrema.
Sociale hypothecaire leningen zijn er niet alleen voor mensen met een laag inkomen. Niet uw inkomen maar de woning die u bouwt koopt of verkoopt is belangrijk. De maximumwaarde van de woning en de lening is afhankelijk van uw gezinssamenstelling en van de woning of het appartement. Hypotheek voor alle sommen. Komt u in aanmerking? 100 % van de geschatte waarde lenen zonder intrestverhoging dankzij de waarborg van Het Vlaamse gewest. Duurtijden tot 30 jaar. Halvering ereloon notaris op de leningsakte.
Sociale woonlening Harelbeke.
Richt je tot de Zuid-West-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij die jouw gemeente als werkingsgebied heeft. 2 Een sociale lening via het Vlaams Woningfonds. In Vlaanderen kun je ook via het Vlaams Woningfonds een sociale lening aangaan. 3 Een sociale lening via de Sociale Kredietmaatschappij. U kunt uw rentevoet en terugbetaling zelf berekenen via de Wooncalculator. Hiervoor heeft u uw recentste aanslagbiljet nodig en moet u weten in welke buurt de woning ligt waarvoor u wilt lenen. Wat moet je meebrengen? Informatie over het project waarvoor u wil lenen. Javascript is required to view this map.
Sociale lening Gemeente Koksijde Inwoner.
Vacatures bij het gemeentebestuur. Leveren aan de gemeente Koksijde. Signalisatie van handelszaken tijdens openbare werken. Lokaal en Vlaams woonbeleid. Sociaal Huis Adres Contact. 058 53 43 10 Fax 058 53 43 11 E-mail Openingstijden. Openingsuren Sociaal Huis dag openingsuren. 09.00 tot 12.00 uur. 13.30 tot 16.00 uur. 09.00 tot 12.00 uur. 13.30 tot 16.00 uur. 09.00 tot 12.00 uur. 13.30 tot 16.00 uur. 09.00 tot 12.00 uur. 13.30 tot 16.00 uur. 09.00 tot 12.00 uur. 13.30 tot 16.00 uur. Donderdagnamiddag zijn de diensten telefonisch niet bereikbaar. Wie werkt op deze dienst? De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen VMSW.

Contacteer ons