Zoeken naar basisattest hypothecair krediet

basisattest hypothecair krediet
Fiscale aftrek woning nieuwe modellen van attest hypothecaire leningen en attest individuele levensverzekeringen vanaf aj. 2017.
Deze nieuwe modelattesten werden afgestemd op de recentste wetswijzigingen. Attest 281.61 hypothecaire leningen. Het attest 281.61 integreert de gegevens van het basisattest en de gegevens van het betalingsattest in één enkel attest 281.61. In het eenmalig basisattest deelt de instelling die de lening heeft toegestaan de gegevens mee waaruit moet blijken dat de leningovereenkomst in aanmerking kan komen voor de toepassing van de artikelen 14537 14539 1451 3 en 539 van het WIB 1992. In het jaarlijks betalingsattest deelt diezelfde instelling het bedrag van de tijdens het belastbare tijdperk gedane betalingen mee samen met een aantal gegevens die noodzakelijk zijn om na te gaan of de wettelijke en reglementaire voorwaarden nog steeds zijn vervuld.
U heeft een fiscaal attest voor uw belastingaangifte nodig.
Bewaar dit document zorgvuldig misschien heeft u het attest nodig voor de fiscus. Sloot u het voorbije jaar een lening af en heeft u vragen over het basisattest? Dan contacteert u het regionaal kantoor uit uw buurt. Voor vragen over het jaarlijks attest contacteert u de diensten van de VMSW in Brussel. De VMSW is niet gespecialiseerd in de fiscaliteit van de lening en kan u niet helpen bij het invullen van uw belastingaangifte. Met vragen over uw belastingaangifte kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën. Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder. Ik ben particulier Ik ben professioneel. Vacatures in de sector.
Basisattest hypothecaire lening? Bouwinfo.
Mijn Huis Mijn Architect 2016. Home Forum Bouwen en Verbouwen Wetgeving en Premies Basisattest hypothecaire lening? Forum Nieuwe berichten FAQ. Voeg een andere quoty toe of reply now. Geplaatst op 24-11-2014 011914. Rapporteer als spam / reclame / ongepast /. Omwille de belastingsdienst bewijzen vraagt vragen zij om het basisattest voor onze hypothecaire lening binnen te doen. Heb me rot gezocht acter dit formulier zit ook niet in bijlage's tax on web.
Welke fiscale attesten in het kader van krediet voor woning? Sleutelmomenten Belfius.
Attesten bij een krediet voor een woning. In het kader van een woonkrediet kan Belfius u verschillende attesten bezorgen. Welke en wat moet u ermee doen? Sinds inkomstenjaar 2016 aanslagjaar 2017 maakt de bank deze attesten ook over aan de fiscus wettelijke verplichting.
Tax-on-web wizard hypothecaire leningen FOD Financiën.
Daarom vraagt de wizard bijkomende gegevens over uw oorspronkelijke lening in principe is dit het jaar waarin u uw oorspronkelijke lening aanging en het aanvangsbedrag van uw oorspronkelijke lening. Deze gegevens vindt u terug op het basisattest van uw herfinancieringslening of op een attest van uw oorspronkelijke lening. De wizard houdt dan rekening met deze gegevens vb. voor het vaststellen van het belastingstelsel waarvoor de uitgaven in aanmerking komen. Ik begrijp sommige begrippen niet die in de wizard worden gebruikt. Waar vind ik verduidelijking? U vindt uitleg over sommige begrippen door te klikken op het icoon. Voor sommige specifieke situaties wordt in de wizard zelf uitleg gegeven over wat u moet doen. Hoe moet ik de wizard gebruiken als het overzicht een fout bevat?
Wat weet de fiscus over mijn woonlening? De Standaard.
De fiscus legt de officiële modellen en de voorschriften voor het opstellen van deze attesten vast. In het jaar dat volgt op het afsluiten van uw krediet ontvangt u het eenmalig basisattest hypothecaire lening. In dit attest deelt de kredietgever de gegevens mee waaruit moet blijken dat de lening in aanmerking kan komen om een fiscaal voordeel te geven. Dit attest vermeldt het aanvangsbedrag het gedeelte van de lening dat aanleiding kan geven tot een fiscaal voordeel. Het gedeelte van de lening dat voor het financieren van andere dan fiscaal aanvaarde doeleinden heeft gediend mag niet op het attest worden vermeld.

Contacteer ons